Serdar YILMAZ
Bizimkisi Bir “Bug” Hikayesi...
Serdivan/Sakarya

Etiket 'C# – Byte To KB-MB-GB-TB-PB-EB'

C# – Byte Birimindeki Sayısal Büyüklüğü Byte’ın Katlarına Çevirme

dotnet

Açıklama

BytesToString() metodu; parametre olarak girilen sayısal büyüklüğü Byte’ın ilgili katına çevirmektedir.

Kod

Önizleme

Serdar YILMAZ