Serdar YILMAZ
Bizimkisi Bir “Bug” Hikayesi...
Serdivan/Sakarya

Etiket 'HTML Form Elemanları'

<input type=”checkbox” /> Elemanı

Kod

<p>Hangi Programlama Dillerini Biliyorsunuz ?</p>
<input type="checkbox" name="dil" value="1" checked /> C# <br/> 
<input type="checkbox" name="dil" value="2" /> Java <br/> 
<input type="checkbox" name="dil" value="3" /> Visual Basic <br/>
<input type="checkbox" name="dil" value="4" /> C++ <br/>
<input type="checkbox" name="dil" value="5" /> Python

Açıklama

 1. Belli seçeneklerden bir veya birkaçını seçmek için kullanılan yapıdır.
 2. Aynı grup altından değerlendirdiğimiz checkbox’lar için aynı name‘i belirtmemiz gerekir. Yukarıda ki örnekte yer alan seçenekler aynı soruyu yanıtlamak üzere eklendiği için name’leri aynıdır.
 3. Kullanıcının hangi seçenekleri seçtiğini value değerini kontrol ederek anlayabiliriz. Bu işlemi programlama dilleri ile yapmaktayız.
 4. Form yüklenirken varsayılan olarak işaretli olmasını istediğimiz seçeneklere checked özelliğini eklemeliyiz.

<textarea> … </textarea> Elemanı

Kod

<!-- Ziyaretçi Tarafından metin girişi yapılabilir. -->
<textarea name="metin_kutusu_1" rows="10" cols="30" wrap="soft"> Metin </textarea>
<!-- Ziyaretçi tarafından metin girişi yapılamaz. Sadece okunabilir. -->
<textarea name="metin_kutusu_1" rows="10" cols="30" wrap="soft" readonly> Metin </textarea>

Açıklama

 1. Textarea elemanı daha uzun metinlerin yazılabildiği veya görüntülenebildiği gelişmiş bir metin kutusudur. <input type=”text” /> Elemanının gelişmiş hali olarak düşünebiliriz.
 2. rows özelliği ile metin kutusunun yüksekliğinin kaç satırdan oluşacağını belirtebiliriz.
 3. cols özelliği ile metin kutusunun kaç karakterlik genişliğe sahip olacağını belirtebiliriz.
 4. wrap özelliği ile metin kutusuna sığmayan yazıların bir satıra geçmesini sağlayabiliriz. 3 farklı değer almaktadır;
  wrap=”soft” ifadesi ile metin kutusuna sığmayan yazıların bir alt satıra geçmesini sağlayabiliriz. Form bazında bu işlem yapılmaz.
  wrap=”hard” ifadesiyle de metin kutusuna sığmayan yazıların bir alt satıra geçmesini sağlayabiliriz. Ancak Form bazında da bu işlem yapılır.
  wrap=”off” ifadesini kullanırsak metin kutusuna sığmayan yazılar bir alt satıra geçmez. Textarea’nın altında bir kaydırma çubuğu oluşur ve yazının devamı o kaydırma çubuğu kullanılarak görüntülenir.
 5. Textarea içerisinde ki yazılar normalde silinebilir veya yeni yazılar eklenebilir. Yazıların sadece okunabilir olmasını ve herhangi bir şekilde yazıda değişiklik yapılmamasını istiyorsak readonly özelliğini kullanmamız gerekir.

<input type=”text” /> Elemanı

Kod

<input type="text" name="textbox1" size="15" maxlenght="8" value="Kullanıcı Adı" />

Açıklama

 1. Formda kullanıcının veri (metin,sayı veya karakter) girişi yapabileceği bir alan oluşturur.
 2. Eğer type özelliğine “text” yerine “password” girersek, klavyeden gireceğimiz ifadeler maskelenecektir.
 3. size özelliği ile metin kutusunun genişliğini ayarlayabiliriz. (Yatay Uzunluk)
 4. maxlenght özelliği ile metin kutusuna girilebilecek maksimum karakter sayısını belirtebiliriz.
 5. value özelliği ile sayfa yüklenir yüklenmez metin kutusu içerisinde gözükecek varsayılan metni belirtebiliriz.