Serdar YILMAZ
Bizimkisi Bir “Bug” Hikayesi...
Serdivan/Sakarya

Etiket 'HTML Form Yapısı'

Form Oluşturma

Kod

<form method="post" action ="form_gonder.php">
<table>
<tr>
<td colspan="2"> Kullanıcı Girişi </td>
</tr>
<tr>
<td> Kullanıcı Adı: </td>
<td> <input type="text" name="kullanici_adi" /> </td>
</tr>
<tr>
<td> Şifre: </td>
<td> <input type="password" name="sifre" /> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"> <input type="submit" value="Giriş Yap" > </td>
</tr>
</table>
</form>

Açıklama

 1. Form yapısını kullanarak kullanıcıdan aldığımız bilgileri sunucu tarafına gönderebiliriz.
 2. Kullanıcıdan bilgileri alabilmek için Form Elemanları kullanılmaktadır. Bu içeriğimiz de sadece temel form yapısından bahsedeceğiz. Form elemanlarını ise ayrı bir içerikte ele alacağız.
 3. method özelliği ile form elemanlarından alınan bilgilerin nasıl gönderileceğini belirtiyoruz. İki değer almaktadır;
  post Değeri
  Form elemanları ile alınan bilgiler gönderilirken URL’de gösterilmez.
  get Değeri
  Form elemanları ile alınan bilgiler gönderilirken URL’de gösterilir. Bu yüzde pek tercih edilmez.
 4. action özelliği ile form elemanlarından alınan bilgilerin nereye gönderileceğini belirtiyoruz. İki değer almaktadır;
  action =”mailto:iletisim@srdrylmz.com”
  Form elemanlarından alınan bilgiler belirtilen mail adresine gönderilecektir.
  action =”form_gonder.php”
  Form elemanlarından alınan bilgiler belirtilen adrese gönderilecektir.
 5. Form yapısı ile sadece kullanıcıların veri girişi yapabileceği alanları oluşturabiliriz. Alınan bilgileri veritabanına kaydetmek veya herhangi bir işleme tabi tutabilmek için programlama dillerini kullanmalıyız.