Serdar YILMAZ
Bizimkisi Bir “Bug” Hikayesi...
Serdivan/Sakarya

Etiket 'HTML Yazıları Olduğu Gibi Gösterme'

<pre> … </pre> Etiketi

Kod

Serdar Yılmaz <br/>Kişisel Web Günlüğü
<pre> 
Serdar Yılmaz 
Kişisel Web Günlüğü
</pre>

Açıklama

  1. WYSIWYG özelliğine sahip olmayan editörlerde birden fazla boşluk bırakmak için &nbsp kodunu veya bir alt satıra geçmek için <br/> etiketini kullanmamız gerekiyor. Ancak yazıları <pre> … </pre> etiketi içerisine alırsak birden fazla boşluk bırakmak için veya bir alt satıra geçmek için herhangi bir etiket kullanmamıza gerek kalmaz.
  2. <pre> … </pre> Etiketi içerisine yazılan yazılar olduğu gibi görüntülenir.
  3. Yukarıdaki kod örneklerinden ilkinde bir alt satıra geçmek için <br/> etiketi kullanıldı ancak ikincisinde <pre> … </pre> etiketi kullanıldığı için bir alt satıra geçmek için herhangi bir etiket yazmamıza gerek kalmadı. İki kod örneği de aynı çıktıyı verecektir.