Serdar YILMAZ / Software Developer
Bizimkisi Bir “Bug” Hikayesi...
Kocaeli/Körfez
Serdar Yılmaz Razor View Engine

Razor View Engine

dotnetRazor View Engine; View’lar da HTML, CSS, JavaScript ile beraber C#’ın da kullanılabilmesini sağlamaktadır. View’lara yazılan HTML, CSS ve JavaScript kodları istemci tarafında çalışmaktadır. C# kodları ise sunucu tarafında çalışır ve sonuç istemciye gönderilir.

Razor Açıklama Satırı

HTML açıklama satırları tarayıcı tarafından yorumlanmaz ancak sayfanın kaynak kodlarını görüntüleyen kullanıcılar tarafından görülebilir. Razor açıklama satırları ise tarayıcı tarafından yorumlanmadığı gibi sayfanın kaynak kodlarında da gözükmez. Sadece uygulamayı geliştiren yazılımcılar tarafından görülebilir.

Razor Kod Blogu

View’de C# kodları yazabilmek için “@{ }” ile Razor kod blogu oluşturmamız gerekmektedir. Örneğimiz de Razor kod blogu içerisinde 3 adet değişken tanımladık. Razor kod blogu içerisinde tanımladığımız değişkenlere, kod blogu dışında erişebilmek için başlarına “@” işareti koymamız gerekmektedir.

Razor Kod Satırı

Tek satırlık C# kodlarını “@( )” içerisine yazabiliriz.

Kontrol Yapıları ve Döngülerin Kullanımı

Razor sayesinde C# diline ait döngü ve kontrol yapılarını (For, Foreach, While, Switch-Case, If-Else…) sayfamızın içerisinde dilediğimiz yerde kullanabiliriz.

Yazar: Serdar YILMAZ


Bu İçeriği Arkadaşlarınızla Paylaşmak İster misiniz?

Bir Yorum Yapın