Serdar YILMAZ / Software Developer
Bizimkisi Bir “Bug” Hikayesi...
Akbank Bankacılık Merkezi
Serdar Yılmaz C# – Queue Sınıfı

C# – Queue Sınıfı

dotnetC# – Koleksiyonlar” başlıklı yazımızda koleksiyonların avantajlarından, dezavantajlarından bahsedip, genel bir bilgi vermiştik. Bu yazımızda ise bir koleksiyon sınıfı olan Queue(Kuyruk)‘dan bahsedeceğiz.

Queue Sınıfının Temel Yapısı

Kuyruk,QueueQueue (Kuyruk), ilk giren ilk çıkar işleyişine sahip bir koleksiyondur(FIFO). Koleksiyondan bir eleman çıkarılmak istenildiğinden, kuyruğun en önünde yer eleman çıkartılacaktır. Yeni eklenmek istenen bir eleman ise kuyruğun en sonuna eklenecektir.

Aslında bu veri yapısı günlük yaşantımızda şıkça karşılaştığımız ve gözlemlediğimiz bir işleyişe sahip. Fatura yatırmak için sıra bekleyen bir grup insanın oluşturmuş olduğu bir kuyruğu düşünecek olursak; Sıraya ilk giren kişi yani kuyruğun en önünde bulunan kişi, faturasını ilk yatıracak kişidir. Bu yüzden kuyruktan ilk bu kişi ayrılacaktır. Sıraya en son giren yani kuyruğun sonunda ki kişi ise faturasını en son yatıracak kişidir. Eğer sıraya başka bir kişi daha dahil olmak isterse, direk kuyruğun en sonuna geçip sırasını bekleyecektir.

Queue (Kuyruk) diğer koleksiyon sınıfları gibi dinamik bir yapıya sahiptir. Yani eleman eklendikçe boyutu dinamik olarak artmaktadır.

Queue sınıfının Enqueue() ve Dequeue() olmak üzere 2 temel metodu bulunmaktadır.

 1. Enqueue(): Kuyruğun sonuna bir eleman ekler.
 2. Dequeue(): Kuyruğun başındaki elemanı çıkarır.

Metotlara daha sonra detaylı bir şekilde değineceğiz. Bu kısımda dikkatinizi çekmek istediğim nokta; Eleman çıkarma işleminin kuyruğun başından, eleman ekleme işleminin de kuyruğun sonundan yapılmasıdır.

Metotlar ve Özellikler

 1. Nesne Oluşturma
  Queue sınıfından bir nesne oluşturuyoruz. Bu nesne, koleksiyondaki nesnelerin referanslarını tutacaktır.
 2. Enqueue(Eklenecek_Oge) ve Dequeue() Metotları
  Enqueue() Metodu; Parametre olarak girilen öğeyi kuyruğun sonuna eklemektedir. Dequeue() Metodu; Kuyruğun başındaki öğeyi döndürür ve sonra öğe kuyruktan çıkarılır/silinir. Kuyruk boşken Dequeue() metodu çağrılırsa InvalidOperationException fırlatır.
 3. Peek() Metodu
  Kuyruğun başındaki öğeyi döndürmektedir, Dequeue() metodunda farklı olarak öğeyi kuyruktan çıkarmaz/silmez. Kuyruk boşken Peek() metodu çağrılırsa InvalidOperationException fırlatır.
 4. Contains(Aranan_Öğe) Metodu
  Kuyruk içerisinde parametre olarak girilen öğeyi arar. Öğe bulunursa TRUE, bulanamazsa FALSE döndürür.
 5. ToArray() Metodu
  Kuyrukta yer alan elemanların kopyasını içeren bir dizi döndürür.
 6. Clear() Metodu ve Count Özelliği
  Clear() Metodu; Kuyruğu temizlemektedir. Count Özelliği; Kuyruk içerisinde yer alan elemanların sayısını döndürmektedir.

Serdar Yılmaz


Bu İçeriği Arkadaşlarınızla Paylaşmak İster misiniz?

2 Yorum

Bir Yorum Yapın